Actievoorwaarden spaaractie Zegro Jubileumconcert

 

Ter gelegenheid van het Zegro Jubileumconcert publiceren we vanaf 29 maart 2022 tot en met 10 september 2022 iedere week -als extra bijlage naast de reguliere maandelijkse folder- een jubileumfolder met scherpe aanbiedingen. Totaal verschijnen er 24 jubileumfolders met elk 50 actieproducten. De looptijd van een jubileumfolder is maandag tot en met zaterdag. Bij aankoop van een actie product uit een jubileumfolder ontvang je een digitale jubileummunt. Je ontvangt maximaal 1 jubileummunt per product, per actieweek.

Heb je 50 jubileummunten gespaard? Dan ontvang je een toegangsticket voor het Zegro Jubileumconcert op zaterdag 24 september 2022. Je kunt tot maximaal 4 toegangstickets sparen voor het Zegro Jubileumconcert, zolang deze niet zijn uitverkocht. Wanneer het concert is uitverkocht blijven de scherpe aanbiedingen gewoon geldig tot en met 10 september 2022. Er worden dan geen jubileummunten meer uitgegeven.

Je punten verzilveren? Vanaf 12 september 2022 tot en met 18 september 2022 kun je tegen inlevering van je gespaarde punten een toegangsticket voor het Zegro Jubileumconcert bestellen. Via de website zegrojubileumconcert.nl kun je je spaarsaldo bekijken, de jubileumfolders inzien, lees je handige informatie over het concert en bestel je uiteindelijk je toegangstickets.

Wil je deelnemen aan de spaaractie voor het Zegro Jubileumconcert? Meld je dan aan via zegrojubileumconcert.nl.

1. Algemeen

1.1.Deze voorwaarden zijn van toepassing op de spaaractie voor het “Zegro Jubileumconcert” (verder te noemen: de “spaaractie") op zaterdag 24 september 2022, georganiseerd door Zegro Centrum Rotterdam B.V. (verder te noemen:"Zegro") gevestigd aan de Schuttevaerweg 22 (3044 BB) te Rotterdam.

1.2. De spaaractie heeft als doel om klanten de mogelijkheid te bieden om te sparen voor maximaal 4 gratis kaartjes voor het Zegro Jubileumconcert op 24 september 2022 gedurende de hierna omschreven actieperiode.

1.3. De spaaractie loopt van 29 maart 2022 tot en met 10 september 2022.

1.4. Bij aankoop van jubileumaanbiedingen in de speciale jubileumfolders 1 t/m 24 en in de periode van 29 maart 2022 tot en met 10 september 2022 spaar je gratis jubileummunten.

1.5. Deelnemen aan deze actie kan alleen na inschrijving via zegro.nl/jubileumconcert.

1.6. Je ontvangt maximaal 1 jubileummunt per product, per actieweek.

1.7. Je kunt tot maximaal 4 toegangstickets sparen, zolang deze niet zijn uitverkocht, voor het Zegro Jubileumconcert op zaterdag 24 september 2022.

1.8. Je spaart uitsluitend voor de toegangstickets van het Zegro Jubileumconcert op 24 september 2022. De consumpties tijdens het concert zijn voor eigen rekening.

1.9. Deze spaaractie is geldig voor alle klanten van Zegro.

1.10. Na afloop van de spaaractie en wanneer het evenement is uitverkocht, verliezen de jubileummunten hun waarde.

1.11. De jubileummunten worden op het spaaraccount uitgekeerd bij afname van het betreffende actieproduct.

1.12. Jubileummunten kunnen niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

1.13. Zegro behoudt zich het recht voor jubileummunten in mindering te brengen wanneer er geen tijdige betaling plaatsvindt van de afname van het actieproduct

1.14. De jubileummunten worden uitsluitend gekoppeld aan het klantnummer welke vermeld staat op de factuur.

1.15. Bij retour van het product waarop de jubileummunt van toepassing was, wordt de jubileummunt in mindering gebracht.

1.16. Zegro heeft te allen tijde het recht om jubileummunten toe te kennen of in mindering te brengen.

1.17. Statiegeld is van deze spaaractie uitgesloten.

1.18. Jubileummunten zijn niet inwisselbaar voor contanten.

1.19. Het is voor deelnemers niet toegestaan om persoonlijke gegevens en wachtwoorden aan derden te verstrekken.

1.20. Deelnemers dienen akkoord te gaan met deze algemene gebruikersvoorwaarden en het aanpassen van het wachtwoord bij het voltooien van de registratie.

1.21. De spaaractie is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Zegro gaat ervan uit dat je bent wie je zegt dat je bent en dat je je gegevens actueel houdt. Gebruikers mogen slechts één account aanhouden.

1.22. Jubileummunten zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan andere personen of derden.

1.23. Iedere vorm van verdacht of frauduleus gedrag door deelnemers inzake de spaaractie levert direct schorsing en/of uitsluiting op van deelname.

1.24. Zegro behoudt zich het recht voor om deelnemers direct uit te sluiten van deelname, zonder opgaaf van reden.

1.25. De bestelde e-tickets worden maximaal binnen dertig (30) minuten verstuurd naar het bekende e-mailadres.

1.26. Zegro behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen het Zegro Jubileumconcert programma te staken en/of deze gebruikersvoorwaarden en/of de producten aan te passen.


2. Slotbepalingen

2.1. Zegro behoudt zich het recht voor de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen en/of de spaaractie zonder opgaaf van redenen voortijdig te beëindigen. Indien de actievoorwaarden niet in bepaalde situaties voorzien, behoudt Zegro het recht voor om naar eigen inzicht een beslissing te nemen waaraan de deelnemer zich dient te houden.

2.2. Zegro is niet aansprakelijk voor enige schade welke voortvloeit uit of samenhangt met deze spaaractie tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van Zegro.

2.3. Aan deze spaaractie kunnen geen rechten worden ontleend.

2.4. Op deze spaaractie is Nederlands recht van toepassing.

2.5. Vanwege de situatie rondom het Covid-19 virus veranderen de maatregelingen m.b.t. het organiseren van evenementen regelmatig. De regels die opgesteld worden door de overheid, RIVM en lokale overheidsinstellingen zijn te allen tijde leidend. Zegro is in geen enkel geval aansprakelijk, bij het onverhoopt niet doorgaan van het evenement door de dan geldende beperkingen. De kaartjes zijn in dit geval ook niet inwisselbaar voor contanten.